Polityka Prywatności

Dbamy o Pani/Pana prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Pani/Pana dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi.

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Pani/Panu zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora.

 1. Kim jest Administrator danych?

Administratorem danych jest Zespół Pałacowy Sp. z o.o., Kurozwęki ul. Zamkowa 3, 28-200 Staszów , NIP 547-02-90-630, e-mail: sklep@kurozweki.com

 1. W jakim celu zbieramy Pani/Pana dane? Jak długo je przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Pani/Pana dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Panią/Panem, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Panią/Panem. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 1. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
 2. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń         
 3. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych). 

  Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Wysyłki informacji marketingowych (m.in.  informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne.

Do celów komunikacji handlowej potrzebujemy Pani./Pana zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Może ją Pani/Pan w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres podany wyżej.

 1. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformie społecznościowej Facebook w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Panią/Panem, kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecyduje się Pani/Pan na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawi Pani/Pan swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami.

Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 1. Odzyskiwania odrzuconych koszyków.

W sytuacji gdy nie ukończy Pani/Pan składania zamówienia, otrzyma Pani/Pan przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów . Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

 1. Komu możemy przekazać Pani/Pana dane?

Przekazujemy Pani/Pana dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

W razie potrzeby Pani/Pana dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów: współpracownikom, firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, , agencji reklamowej, podwykonawcom, prawnikom, kurierom, platformie społecznościowej (m.in. Facebook), firmie udostępniającej oprogramowanie (m.in. CRM), innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Pani/Pana zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Dane mogą być przekazywane: Microsoft Office, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.

 1. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

W związku z RODO przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

 • Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

 • Polityka plików cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

\]*Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.

 • Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portal Facebook. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.